חדשות

איך מטפלים בחריגות בצריכות המים?

חדשות20 בינואר 2020    2 דקות
0

בתאגיד המים והביוב "מי שבע" חושפים את הסיבות שעלולות להוביל לצריכה חריגה, ומציעים טיפים לאיתורן

איך מטפלים בחריגות בצריכות המים?
מנכ"ל "מי שבע" מריו לובטקין. יש לו סיבה לחייך | צילום: דיאגו מיטלברג

צריכת מים משותפת או פרטית מוגדרת כצריכה חריגה כאשר הקריאה במד המים הראשי במתחם או במד המים המשויך לנכס מציגה צריכה גבוהה מהרגיל, השווה או עולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה שנמדדו בישראל.

ל”שבע” נמסר, שהצריכה הביתית משתנה מאדם לאדם, ונעה בין 100 ל-230 ליטר לנפש ליום ובממוצע כ-165 ליטר ליום לנפש. במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, כפוף תאגיד המים והביוב “מי שבע”, בדומה לכל תאגידי המים במדינה, להנחיות הרשות הממשלתית למים וביוב, שבהן אמות מידה שנקבעות ומתעדכנות מעת לעת בידי הרשות. במסגרת זו, מחובתם של כלל התאגידים בארץ לעדכן את התושבים בדבר חריגות בצריכת המים הפרטית או המשותפת. קריאת מדי המים מתבצעת אחת לחודשיים. במעמד הקריאות, בוחנים האם נרשמה צריכת מים חריגה ביחס לצריכה הנורמטיבית כמוגדר בחוק, וככל שכן “מי שבע” מפיק, כנדרש, מכתבים לדיירים טרם הפקת החשבון התקופתי, במטרה ליידע אותם בגין השינוי שנצפה בהרגלי הצריכה.

המכתב נועד לאפשר לדיירים לבדוק את מקור הצריכה החריגה העשוי לנבוע מסיבות שונות, לדוגמה כשל במערכות ההשקיה, השקיית יתר, שימוש שלא לצורך בברזי כיבוי אש למטרת ניקיון או למטרות אחרות, תקלה במערכת הפנימית של המשאבות ומיכל הצבירה ו/או בריכות האיגום, נזילה מדוד השמש ונזילה גלויה או סמויה ברשת המים הפרטית או המשותפת. אם במהלך הבדיקות מתגלים כשל או נזילה, יש לפעול לתיקונם, ובהתאמה להגיש לתאגיד בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מהכשל שאותר, ובכפוף לממצאים שאותרו. באתר “מי שבע” מוצג מידע מפורט ומקיף על אופן ביצוע הבדיקות לאימות או שלילה של נזילות מים באופן נגיש לכל.

מנכ”ל תאגיד המים והביוב, מריו לובטקין: “אנו קוראים לכלל תושבי באר שבע ואופקים שקיבלו התראה על חריגה בצריכת המים, להיעזר במידע המוגש לציבור בהקשר זה, כדי ללמוד ולהכיר את דרישות החוק והדרכים למניעת חריגה בצריכת המים וטיפול יעיל במקרים בהם נרשמו צריכות חריגות ברשת המים הפרטית או המשותפת. תושב המעוניין לברר לגבי מכתב שקיבל בעניין זה, מוזמן לפנות אלינו באחת מדרכי ההתקשרות: מרכזי שירות הלקוחות, מוקד שירות לקוחות, אפליקציית Mast! ואתר ‘מי שבע’. כל מקרה יטופל במסירות וביעילות המרבית, תוך עמידה בדרישות החוק להן מחויב התאגיד”.

כתבות נוספות בחדשות

0

“יש לקדם באופן מיידי החלטת ממשלה להפיכת...

מנהל המכון הוולקני, פרופ' אלי פיינרמן: "עלינו לפעול למען הפיכת הנגב למרכז ארצי– גלובלי של קדמה טכנולוגית. אנו מאמינים כי תחום זה יהווה את אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים ויזניק את הנגב אל עשור חדש של קדמה".

חדשות29 בנובמבר 2020    3 דקות
0

מתקדמים בעבודות חידוש ופיתוח רחובות וינגייט וארלוזורוב...

במסגרת התוכנית העירונית לחידוש השכונות הוותיקות, עיריית באר שבע באמצעות החברה הכלכלית ומנהלת הסכם הגג, ממשיכה בעבודות פיתוח וחידוש רחובות וינגייט וארלוזורוב בשכונה ג'.

חדשות29 בנובמבר 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה