חדשות

עכשיו זה רשמי: הסכם בין חברת “יעדים” ועיריית באר שבע

חדשות5 במרץ 2020    2 דקות
0

לפי הסכם שאישרו מועצת העיר ודירקטוריון החברה תהיה "יעדים" הזרוע הביצועית של העירייה בתחום התעסוקה בבירת הנגב

עכשיו זה רשמי: הסכם בין חברת “יעדים” ועיריית באר שבע
ליאור דיעי. הסדרת יחסים משפטיים עם העירייה | צילום: באדיבות עיריית באר שבע

מועצת עיריית באר שבע אישרה בישיבתה האחרונה אתמול (רביעי) הסכם בינה ובין חברת “יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע”מ” (בניהולו של ליאור דיעי) להסדרת היחסים המשפטיים בין העירייה לחברה. לפי ההסכם (שאושר כבר בידי דירקטוריון “יעדים” בחודש שעבר), תשמש חברת “יעדים” כמנהלת לתכנון וביצוע עבודות פיתוח, פיקוח וניהול אזורי תעסוקה, תעשייה ומסחר, שווקים ומרכז עסקים וקידום פארק ההיי-טק ופיתוח עסקי ועניינים נוספים ככל שיוטלו בידי הרשות או בהזמנות עבודה נוספות שייצאו מעת לעת (בהתאם לתוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, שיאושרו לחברה בידי העירייה ולתקציבים שתעביר אליה הרשות, וש”יעדים” תגייס בכוחות עצמה). ההסכם יהיה בתוקף ל-5 שנים, עם אפשרות בלעדית לעירייה להאריכו בעוד 5 שנים.

חברת “יעדים” תפעל בעיקר כזרוע הביצועית של הרשות בתחום התעסוקה בבירת הנגב, ותקדם 3 תחומים עיקריים: ניהול אזורי התעסוקה, ניהול והפעלה של השווקים העירוניים ופיתוח עסקי. באזורי התעסוקה, תהיה החברה אחראית על ניהול ופיקוח על תכנון וביצוע עבודות פיתוח, ניהול התקשרויות עם צדדים שלישיים ומתן שירותים (לרבות אספקת שירותי שמירה באזור התעשייה עמק שרה), סיוע בשיווק והקצאת קרקעות תעשייתיות ומסחריות, סיוע ותיאום פעולות העירייה בתחום אחזקת תשתיות, ליווי וטיפול בבעלי עסקים וייזום פרויקטים כלכליים, הכל כפי שיוסכם בין הצדדים.

בשווקים העירוניים תפעל “יעדים” לניהול והפעלת השוק העירוני והשוק הסיטונאי, כולל קביעת המדיניות והאסטרטגיה העירונית ויישומה, ניהול הנכסים, השכרת החנויות והדוכנים, בניית דוכנים חדשים, גביית דמי שכירות ודמי חכירה ואחזקה, הפעלה שוטפת של המתחמים (כולל שירותי שמירה, ניקיון ותחזוקה) ופיתוח ושדרוג תשתיות. דירקטוריון החברה יפעל לקביעת אסטרטגיה בהתאם ובכפוף למדיניות הרשות בהפעלת השווקים בכל ההיבטים, וידאג ליישומה. ואילו בפיתוח העסקים, תהיה “יעדים” אחראית על איתור והבאה וליווי עסקים אסטרטגיים לעיר, הנגשת מידע ליזמים מקומיים, ייזום פרויקטים כלכליים ועסקיים במרחב העירוני ופיתוח וקידום פארק ההיי-טק.

“יעדים” מתחייבת לשלם לעירייה תמורה ככל שתידרש בגין השימוש בנכסיה השונים וקבלת שירותי הרשות המגוונים. השווקים ינוהלו בידי החברה כמשק סגור, ו”יעדים” תגיש מאזן בוחן רבעוני לצורך רישום בספרי העירייה. ביתר תחומי פעילותה, תקבל החברה תקציב חודשי לפי התקציב השנתי שייקבע לה.

כתבות נוספות בחדשות

0

המאבק הצליח. אמ”ן עובר לנגב

הבוקר אישרו במשרד הביטחון כי שר הביטחון הנחה לקדם את העברת קריית המודיעין לנגב

חדשות2 ביולי 2020    3 דקות
0

הייתם במקומות הבאים? אולי אתם צריכים להיכנס...

פורסמו מסלולים חדשים לחולי קורונה בבאר שבע

חדשות2 ביולי 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה