חדשות

מים איכותיים

חדשות3 במרץ 2020    דקה אחת
0

מי השתייה בבאר שבע ובאופקים עומדים ב-100 אחוזים מבדיקות האיכות

מים איכותיים
מנכ"ל "מי שבע" מריו לובטקין. יש לו סיבה לחייך | צילום: דיאגו מיטלברג

איכות מי השתייה שמספק תאגיד המים והביוב “מי שבע” עומדת בתקנות “בריאות העם”, והמים ראויים לשתייה.

ל”שבע” נמסר, שכך עולה מדוח איכות המים לסיכום 2019, שפרסם התאגיד על תוצאות בדיקות איכות המים שנערכו בבאר שבע ואופקים. “מי שבע” אחראי על אספקת המים לכ-90 אלף בתי אב, ובמהלך השנה האחרונה ביצע 1,421 בדיקות מיקרו-ביאליות למדידת איכות מי השתייה ב-2 הערים. בכל הבדיקות, ללא יוצא מן הכלל, איכות המים נמצאה תקינה לחלוטין ובעלת המינרלים החיוניים לגוף האדם, בהתאם לתקנים שקבע משרד הבריאות. בתאגיד הביעו שביעות רצון מהנתונים, המצביעים על 100 אחוזים תקינות באיכות המים המסופקים לתושבים, ותולים זאת בהשקעה לאורך השנים בתחזוקת והחלפת תשתיות המים בהתאם לנדרש.

במסגרת בדיקות איכות המים, נעשות בדיקות מסוגים שונים, ביניהם בדיקות מיקרו-ביאליות, במסגרתן נמדדת האיכות המיקרו-ביאלית של מי השתייה, רמת הכלור הנותר במים ורמת העכירות. בנוסף, מבוצעות בדיקות למדידת פלואוריד ולאיתור מתכות מסוג ברזל, עופרת ונחושת, המעידות על טיב התשתיות.

התקנות בנושא מי השתייה הנקבעות בידי משרד הבריאות, קובעות את רמת איכותם התברואתית של המים והבדיקות אותן נדרש “מי שבע” לבצע. תקנות אלה נועדו להבטיח את בריאות התושבים, ומהוות בסיס מחייב לתאגיד לאספקת מים איכותיים. נוסף לדיגום המים המבוצע באופן שגרתי, נותן “מי שבע” מענה לפניות הציבור בנושא איכות המים ברשת הציבורית.

מריו לובטקין (מנכ”ל תאגיד “מי שבע”): “מהדוח התקופתי לינואר עד דצמבר 2019, ניתן ללמוד שאיכות מי השתייה בבאר שבע ובאופקים נמצאת בפיקוח מתמיד של התאגיד, בהתאם לתקנות בריאות העם. תאגיד ‘מי שבע’ עורך כל העת בדיקות, כדי לוודא שהמים המסופקים לבתי התושבים עומדים בתקנים ובמדדים שקבע משרד הבריאות. המים המסופקים לבתי התושבים ראויים לשתייה ולכל שימוש נוסף”.

מידע נוסף, לצד הדוח המלא לסיכום איכות המים ל-2019, ניתן למצוא באתר התאגיד בכתובת – www.mey7.co.il

כתבות נוספות בחדשות

0

הגל שלפני הצונאמי הכלכלי

ההודעה אמש על סגירת הברים והמועדונים כבר הביאה לשני בעלי ברים לסגור את הברזים

חדשות7 ביולי 2020    3 דקות
0

שוב שריפה במפעל קוניאל בירוחם

שריפה שנייה בשבועיים האחרונים

חדשות7 ביולי 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה