חדשות

דנילוביץ’ ירכז פניות חברי מועצה לעובדי עירייה

חדשות17 בפברואר 2020    2 דקות
1

למרות שלבקשת היועץ המשפטי לעיריית באר שבע עו"ד חיים טורקל, הסכימו במשרד המשפטים לאפשר פנייה של חברי מועצה ישירות למנכ"לית העירייה, החליט ראש הרשות שכל הפניות של החברים יועברו אך ורק אליו

דנילוביץ’ ירכז פניות חברי מועצה לעובדי עירייה
עו"ד חיים טורקל. "עמדה מקשה וגורפת מדיי" | צילום: ארכיון "שבע"

חברי מועצת עיריית באר שבע לא יוכלו יותר לפנות ישירות בשם תושבים בבירת הנגב לעובדים בעירייה, כולל מנכ”לית הרשות אבישג אבטובי, אלא ייאלצו להעביר את תלונות התושבים ללשכת ראש העירייה רוביק דנילוביץ’.

אתמול (ראשון), הוציא היועץ המשפטי לרשות עו”ד חיים טורקל, מכתב לחברי המועצה והפקידות הבכירה, תחת הכותרת “הנחיה בדבר ייצוג תושבים בפני עובדי עירייה בידי חברי מועצה”. במכתבו ציין עו”ד טורקל, ש”כידוע, במהלך פעילותו השוטפת של חבר מועצה, נדרש הוא לעתים לייצג/ להביא/ לשטוח את טענות תושבי העיר בפני עובדים ומנהלים ברשות המקומית בה הוא מכהן כחבר מועצה, יהא דירוגם/ תפקידם אשר יהא. בעניין זה, במהלך יוני 2019, הופצה בקרב היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות בישראל חוות דעת מטעם הוועדה לניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות במשרד המשפטים. חוות דעתה של הוועדה קבעה, בקצירת האומר, שמצב בו חבר מועצה מייצג גורמים כלשהו מול עובד הרשות הוא מצב בעייתי, המקשה על העובד לפעול באופן אובייקטיבי וחסר פניות לאותו עניין. הוועדה סברה שהמונח ‘ייצוג’ כולל כל פנייה או בירור מטעם חברי המועצה אל חברי המועצה, עובדי הרשות המקומית ועובדי הוועדה המקומית. לפיכך, קבעה הוועדה שכאשר חבר המועצה מעוניין לסייע לתושב הרשות, עליו לעשות זאת באמצעות ראש הרשות בלבד, ולא לפנות ישירות לעובד. ראש הרשות, כך נקבע, רשאי לטפל בפנייה בהתאם לשיקול דעתו, באמצעות עובדי הרשות”.

לדברי טורקל, “לאחר קריאת עמדת משרד המשפטים הנ”ל, סברתי שמדובר בעמדה מקשה מדיי וגורפת, ועל כן פניתי מיוזמתי לוועדה, לצורך קבלת הבהרות ביחס לעמדתם הנ”ל, והצעתי שיאמצו (את) עמדתי, לפיה תותר פנייה של חבר מועצה למנהל האגף הרלוונטי, לצורך טיפול בפנייתו בשם התושב, ולא לראש הרשות. באחרונה, וביום 20.1.2020, התקבלה תשובת הוועדה לפנייתי, שהגמישה מעט את עמדתה הקודמת, וקבעה שניתן בנוסף על האפשרות לפנות לראש הרשות, וככל שראש הרשות מעוניין בכך, לאפשר לחברי המועצה לפנות אל מנכ”ל הרשות, כגורם מרכזי שיכווין את פניית חבר המועצה לעובד הרלוונטי. יחד עם זאת, הוועדה שבה וקבעה שאין מקום לאפשר לחברי מועצה לעמוד בקשר ישיר עם מנהלי האגפים ברשות המקומית, כמו גם ליתר עובדי הדרג המקצועי ברשות. בענייננו, לאחר בחינת הדברים החליט ראש העירייה שהפניות נשוא הנחיה זו, יועברו אך ורק ללשכתו”.

ולכן ההנחיה לחברי המועצה היא: “כל פניה של חבר מועצת העיר בשם תושב העיר, המיועדת לעבור לטיפולו של מי מעובדי הרשות (ולא משנה דירוגו/ תפקידו וכיוצא בזה), תועבר אך ורק לראש העירייה, שבאמצעות לשכתו/ לשכת פניות הציבור שבלשכתו, ינתבו את כל הפניות למנהלים/ עובדים/ אגפים הרלוונטיים. אבהיר, למען הסר ספק, שהתנהלות ביגוד להנחיה זו הינה התנהלות שלוקה בניגוד עניינים ובניגוד לכלל 17 לכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, הכלל בדבר ניגוד עניינים בייצוג. אבקש מכל חברי המועצה לפעול בהתאם להנחיה דלעיל”.

כתבות נוספות בחדשות

0

משטרת ישראל סיימה את חקירת אירוע פגע...

נעצר חשוד שמואשם בהפקרה אחרי פגיעה ושיבוש מהלכי משפט

חדשות12 ביולי 2020    דקה אחת
0

לאחר הפצת הסרטון בו מוצע “להאכיל” בדואים...

בחברה הבדואית תגובות נזעמות

חדשות12 ביולי 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    צודק, כל הכבוד!