חדשות

המועצה הדתית בבאר שבע תמשיך להפעיל את בית העלמין הישן

חדשות8 בדצמבר 2019    דקה אחת
0

חברי מועצת העיר אישרו הקצאת 15 יחידות מקרקעין, כולל בית העלמין, למועצה הדתית, ללא קבלת תמורה

המועצה הדתית בבאר שבע תמשיך להפעיל את בית העלמין הישן
המועצה הדתית באר שבע | צילום: "שבע"

עכשיו זה רשמי: מועצת העיר באר שבע אישרה בישיבתה האחרונה הקצאת 15 יחידות מקרקעין למועצה הדתית בעיר, רובם מקוואות, וכן בית העלמין הישן שבדרך ג’ו אלון, זאת עד סוף יולי 2028, עם 2 אפשרויות הארכה של 10 שנים כל אחת (כ-29 שנה בסך הכל).

במכתבו בעניין לחברי המועצה ציין היועץ המשפטי לעירייה, עו”ד חיים טורקל, שלפי חוק הרשויות המקומיות מ-1975 וחוזר מנכ”ל משרד הפנים מ-2001, “הבאת הסכם להקצאת מקרקעין או מבנה ללא תמורה לאישור” מועצת העיר “תלווה בחוות דעת משפטית בדבר קיום הליך הקצאת המקרקעין לפי נוהל משרד הפנים”.

בחוות דעתו כתב עו”ד טורקל, ש”מסירת המקרקעין הינה לצורכי מתן שירותי קבורה ודת, ולפיכך לפי תקנת העיריות” מ-1987, “חל פטור מעריכת מכרז בגין התקשרות זו. נראה שבוצעו ההליכים הדרושים להקצאת המקרקעין למועצה הדתית”, ולכן “אין מניעה חוקית לאישור ההסכם בידי המועצה, ובלבד שההחלטה תתקבל ברוב חבריה”.

חוות הדעת התבססה על העובדות שמסרה ליועץ המשפטי מזכירת ועדת ההקצאות העירונית, רו”ח פזית פוקס: “ההסכם הינו להקצאת 15 יחידות מקרקעין ברחבי העיר לשימוש המועצה הדתית באר שבע לצורך בנייה והפעלת בית עלמין ומקוואות… מאחר שהקרקע מוקצית למועצה הדתית שרק היא מוסמכת להפעיל בתי עלמין ומקוואות, ולא ניתן להפעילם בידי גוף אחר, פורסמה הודעה אחת למשך 45 יום, ולא נתקבלו התנגדויות. בהתאם לחוות דעת” מ-2011 “מטעם לשכת היועץ המשפטי במשרד הפנים… כאשר המקרקעין דרושים למועצה הדתית לצורך מילוי חובותיה שבדין, הליך ההקצאה אינו טעון הליך של מכרז ו/או הליך הקצאה בהתאם לנוהל”.

כתבות נוספות בחדשות

0

פלאפל דוגו

ישיבת "אהל שלמה" של רשת "בני עקיבא" בבאר שבע ציינה זו השנה השלישית את "מבצע דוגו" לאכילת פלאפל, שיזם ניצול השואה דוד לייטנר, המכונה "דוגו"

חדשות21 בינואר 2020    2 דקות
0

יו”ר חדש למועצת הנגב

ראש עיריית ערד עו"ד ניסן בן חמו יעמוד בראש מועצת הנגב שמאגדת 23 ערים ויישובים בנגב, ומובילה תהליכים אזוריים כגון הקמת בית חולים נוסף בדרום והקמת נמל תעופה אזרחי בנבטים

חדשות21 בינואר 2020    2 דקות

כתיבת תגובה