חדשות

אתר האשפה “דודאים” יורחב?

חדשות20 במאי 2019    2 דקות
0

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שוקלת לאשר את הרחבת אתר "דודאים", במקביל להקמת מתקן לטיפול בתשטיפים. נציג משרד הביטחון מביע את הסתייגותו מהעניין

אתר האשפה “דודאים” יורחב?
אתר "דודאים" | צילום: אדי ישראל

הרחבה לאתר האשפה? האם אתר סילוק הפסולת “דודאים” יורחב עוד לפני הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי אשפה? מליאת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בראשות דוד לפלר, החליטה לא מכבר, לשקול לאשר את הרחבת “דודאים”, במקביל להקמת מתקן הטיפול בתשטיפים, לפי תוכנית מפורטת שפורסמה למתן תוקף, בסוף מאי 2017. נציג שר הביטחון דודי לוטטי, הודיע במהלך הדיון, שהוא מסתייג מההחלטה המתגבשת.

ראש המועצה האזורית בני שמעון (מפעילת אתר הפסולת) ניר זמיר, ביקש בסוף מרץ השנה, לדון בתוכנית, במטרה להקדים את הוצאת היתר הבנייה, ולאפשר ביצוע עבודות להקמת תא הטמנה 100 א’ ומתקן טיפול בתשטיפים, זאת שלא בהתאם לאחד מסעיפי התוכנית למתן ההיתר; הסעיף המדובר קובע, שרק לאחר אישור המשרד להגנת הסביבה על הפעלת מתקן הקדם לטיפול בתשטיפים בהתאם לתוכנית לביצוע שאישר המשרד, יינתן היתר בנייה לביצוע תא ההטמנה המדובר. עוד נקבע, שתנאי למתן היתר בנייה לביצוע עבודות עפר בשטח המיועד לתא ההטמנה יהיה הוצאת היתר למתקן קדם הטיפול בתשטיפים, ושהיתר בנייה ראשון מכוח התוכנית יהיה להקמת מתקן הקדם המדובר.

בחודש שעבר, הודיע המשרד להגנת הסביבה לוועדה המחוזית, שהמשרד איננו מתנגד לאישור הבקשה להקמה במקביל של המתקן ותא ההטמנה, אם הפעלת התא החדש ותחילת ההטמנה בו יהיו רק לאחר הקמת והפעלת שלב א’ בתחנת המעבר הממיינת והשלמת הקמתו של מתקן קדם הטיפול בתשטיפים, וכן שהמתקן יוקם במקביל להקמת תא ההטמנה. לאחר הקמת מתקן הטיפול בתשטיפים, תופנה הזרמת תשטיפים מתאי ההטמנה המאושרים בתוכנית למתקן הטיפול בתשטיפים בלבד.

בריכות האידוי הקיימות ב”דודאים” ישמשו להשלמת הטיפול בתשטיפי האתר הישן בלבד, לא יגרמו למטרדי ריחות, ויעמדו בתנאי רישיון העסק. ככל שייגרמו מטרדי ריח, כתוצאה מפעילות בריכות התשטיפים הנוכחיות, או בהתאם למדיניות המתעדכנת של המשרד להגנת הסביבה לעניין ריכוזי מזהמים בבריכות אידוי, יידרש האתר לנקוט באמצעים טכנולוגיים תפעוליים להפסקת מפגעים אלה לאלתר ועמידה בדרישות החוק, לרבות רישיון העסק.

אחרי הצגת הבקשה בפניה ושמיעת הנציגים השונים, הודיעה הוועדה, שהיא שוקלת כאמור, לאשר שינוי בהתניית הביצוע של הקמת תא ההטמנה החדש, כך שיתאפשר ביצוע העבודות להקמת התא עוד לפני הקמת המתקן לטיפול בתשטיפים. הוועדה המחוזית הבהירה, שלא ניתן יהיה לאפשר הטמנת אשפה בתא החדש, בטרם יוקם שלב א’ בתחנת המעבר הממיינת (מתקן המיון) וייבנה ויופעל מתקן הטיפול בתשטיפים, וביקשה לשמוע את הערות הציבור בעניין, לפני קיום דיון נוסף בסוגיה..

כתבות נוספות בחדשות

0

אלה המסלולים החדשים של חולי קורונה בבאר...

מסעדות, סופרים ומרכזי קניות. מסלולים חדשים פורסמו

חדשות13 באוגוסט 2020    דקה אחת
0

לילה לא שקט בנתיבות

דוד וירי בשני אירועים פליליים בנתיבות

חדשות12 באוגוסט 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה