חדשות

לעצור את ההכנות להקמת שדה תעופה בצפון

חדשות7 בינואר 2019    6 דקות
0

העמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו עתרה לבג"צ, במטרה לבטל את עבודות ההכנה להקמת השדה השני למדינה ברמת דוד. אם תתקבל, עשויה אופציית נבטים הדרומית לצבור תאוצה

לעצור את ההכנות להקמת שדה תעופה בצפון
הדמיית שדה התעופה בנבטים | הדמיה: לשכת דובר עיריית דימונה

עתירה לבג"צ לעצירת עבודות ההכנה להקמת שדה התעופה הבינלאומי השני של מדינת ישראל בבסיס רמת דוד של חיל האוויר שבצפון הארץ. "העמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו" מבקשת מבג"צ להוציא צו על תנאי נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומינהלת הקמת שדה התעופה חברת "נתיבי ישראל" החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, המורה למשיבים להתייצב ולנמק מדוע לא יבוטלו החלטות המועצה מדצמבר 2017 ומאי ויוני ויולי 2018, "העוסקות בהכנת ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה בקשר עם הקמת שדה תעופה ברמת דוד ואישורן, בהיותן החלטות בלתי סבירות, שניתנו תוך חריגת מהסמכות המוקנית" למועצה הארצית.

כן ביקשה העותרת (באמצעות עוה"ד מירב בר-זיק וסיון קוסטר ממשרד "שפירא כפרי בר-זיק" ועו"ד רויטל אפלבוים ממשרד "וינברגר ברטנטל ושות' עורכי דין") לקבל צווים על תנאי, המורים למשיבים "להתייצב ולנמק מדוע לא יוכנו הנחיות חדשות לתסקיר ההשפעה על הסביבה, לאחר שתונח הצעה לתוכנית, הכוללת תשריט על שולחן המועצה, בהתאם לנדרש לפי דין ולפי הפרקטיקה הנוהגת במוסדות התכנון", וכן "מדוע לא תופסק עבודת" המינהלת ל"הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, עד לאחר שתונח ותאושר", לפחות באופן "ראשוני, הצעה לתוכנית, הכוללת תשריט על שולחן המועצה", וייקבעו "הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה לפיה". כמו כן, התבקש בית המשפט לדון בעניין, "מוקדם ככל האפשר, נוכח העובדה שנכון לעת הזו, פועלות הרשויות המוסמכות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה, בהתאם להנחיות שנקבעו, והינן נשוא עתירה זו".

בעתירה מצוין, שבמרכזה מצוי "פרויקט אסטרטגי ראשון מסוגו במדינת ישראל להקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף ומשלים לקיים בנתב"ג. פרויקט מסוג זה, אם אינו מבוצע כראוי, עשוי להיות בכייה לדורות, שכן השלכותיו, הן על הסביבה והן על הציבור כולו, הן מרחיקות לכת בחומרתן ובלתי הפיכות. ניתן היה לצפות, שכלל ההחלטות הנוגעות לפרויקט בסדר גודל כזה יתקבלו לאחר בחינה מעמיקה של הנתונים, ותוך שמלוא המידע הרלוונטי נלקח בחשבון. למרבה הצער, לא כך הדבר".

כזכור, בדצמבר 2017 לאחר שבפני המועצה הארצית לתכנון הומלצו שתי חלופות להקמת שדה התעופה המשלים (נבטים בדרום ורמת דוד), מינתה המועצה ועדת עורכים, לגיבוש תוכנית מפורטת להקמת השדה עבור כל אחת משתי החלופות, והורתה ליועצה הסביבתי לגבש הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה לכל אחת מהחלופות, שיובאו לאישורה. בעתירה מצוין, שלפי הדין, "בפני עורך ההנחיות חייבת להיות תוכנית מפורטת, הכוללת תשריט". ואולם, במהלך פגישה בנובמבר האחרון בין נציגי היישובים בעמק יזרעאל (הסמוך לרמת דוד) לנציגי המינהלת התברר לעותרת לראשונה, מנציגי מינהלת ההקמה, ש"פעולותיה מבוצעות מבלי שתהא לנגד עיניה תוכנית מפורטת, ואף מבלי שתהיה לנגד עיניה תוכנית ראשונית כנדרש בדין. מכאן עולה, שאף ההנחיות לעריכת התסקיר, שאושרו בידי המועצה, נערכו מבלי שהייתה בידי עורך ההנחיות תוכנית, הכוללת תשריט כנדרש"!

"תכנון ערטילאי בלבד"

זאת ועוד, "במהלך אותה פגישה, הבהירו נציגי המינהלת לעותרת, שתוכניות הניטור, המדידות והבדיקות מסתמכות על מפת רעש, שנערכה ב-1994, ושאינה עדכנית, גם לעמדת המשרד להגנת הסביבה, כפי שזו הובהרה לנציגי העותרת. מקריאת הפרוטוקולים של ישיבות המועצה הארצית עולה לכאורה הרושם שההחלטה על הכנת ההנחיות לעריכת התסקיר ניתנה בחופזה, עוד בטרם כונסה ועדת העורכים (מינוי" הוועדה "נעשה באותה ישיבה, בה הוחלט על עריכת הנחיות), כאשר בפני המועצה הארצית הוצג רעיון תכנוני ערטילאי בלבד, ואף לא בדל של תוכנית קונקרטית או אפילו אפס קצהו של שלד לתוכנית".

מלבד זאת, לפי התכתובות והפגישות בין העותרת למינהלת ההקמה ולמשרד להגנת הסביבה, "בשל היעדרה של תוכנית כנדרש, גם למינהלת עצמה לא ברור עד עתה האם התוכנית העתידית צפויה לחול הן על חלקו האזרחי של שדה התעופה רמת דוד והן על חלקו הצבאי; דהיינו, האם התוכנית העתידית תסדיר מבחינה סטטוטורית תכנונית גם את חלקו הצבאי של שדה התעופה, שהוקם והורחב קודם לחקיקתו של חוק התכנון והבנייה, ולא הוסדר סטטוטורית מאז (למיטב ידיעת העותרת, השדה הוקם עוד בימי המנדט הבריטי, בראשות שנות ה-40 של המאה הקודמת). בהתאם, גם לא ברור האם השדה יופעל בידי גורם אזרחי או שהשליטה בו תמשיך להיות בידי חיל האוויר". בנובמבר האחרון, אמר נציג המינהלת לאיש העותרת, שתיתכן הגשת "שתי תוכניות (אחת למועצה הארצית לשדה האזרחי, והשנייה ל-ולמ"ב, ועדה למתקנים ביטחוניים, לגבי השדה הצבאי), אך הכל כאמור, בגדר השערה. למעשה, עד עתה אפילו על השאלה הבסיסית ביותר, מה הם גבולותיה של התוכנית ('הקו הכחול'), אין תשובה".

לנוכח כל המצוין לעיל, נאלצו יישובי העמק לשכור על חשבונם יועצי סביבה, לצורך בירור התשתית העובדתית והמצב התכנוני, ליווי התהליך מול המינהלת והענקת אפשרות להנגשת העובדות והמידע להנהלות היישובים וציבור התושבים, ה"צפויים להיות הנפגעים העיקריים משדה התעופה המתוכנן". אלא ש"למרבה הצער", המינהלת בחרה שלא לשתף פעולה עם יועצת הסביבה מטעם העותרת, ולהשיב לשאלותיה, כך שהתושבים נותרו חסרי מענה לחששותיהם הכבדים. יתרה מכך, במקום לנסות להרגיע את חששות התושבים, ולהשיב עניינית לשאלות של הנהלות היישובים, שבשטחיהם ביקשה המינהלת להציב עמדות מדידה לרעש ולזיהום אוויר, הציבה המינהלת אולטימטום, לפיו כל התנגדות להצבת ציוד מדידה בשטחי יישוב תוביל למדידה במקום אחר, כך שתיפגע יכולת התושבים להתנגד לתוכנית, ותוך התעלמות "מההכרח למדוד רעש וזיהום במקומות, הצפויים להיפגע מאלה".

בחודש שעבר, פנתה העותרת למשיבים במספר שאלות, ותשובת המשרד להגנת הסביבה אימתה את חששותיה, ש"ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה אכן נערכו מבלי שעמדו בפני עורך ההנחיות מסמכי תוכנית מלאים ומפת רעש עדכנית. לשיטת המשרד, שלדברי העותרים "אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק" ו"הפרקטיקה הנוהגת, ההליך הנכון מבחינה תכנונית וסביבתית הוא שלאחר מתן ההוראה על עריכת תוכנית, יוכנו הנחיות לתסקיר, והיזם יחל בהכנתו, עוד בטרם תהא בידיו תוכנית שתיבחן בידי מוסד התכנון והגורמים המקצועיים הרלוונטיים". המשמעות היא, ש"פרויקט אסטרטגי ומשמעותי זה מקודם על יסוד ספקולציות, כך ממש".

שופט העליון עופר גרוסקופף, התיר למשיבים להגיש תגובה מקדמית לעתירה עד ה-17 בחודש.

כתבות נוספות בחדשות

0

לומדים רגשות לכבוד יום האימוג'י

ילדי הגן בגבעות בר עברו פעילות על רגשות בעזרת אייקוני אימוג'י

חדשות21 ביולי 2019    דקה אחת
0

ערבי נעצר בחשד לגזענות כלפי שוטר אתיופי

תושב לקיה סירב להיענות לשוטר, בטענה שהוא "רוצה לדבר רק עם לבנים"...

חדשות21 ביולי 2019    דקה אחת

כתיבת תגובה