תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת שבע תקשורת בע"מ ח.פ 513465989 המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל ואשר כתובתה הינה רח' הדסה 20, באר שבע.

אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.

 

ראשית, אנו מאפשרים לך להשתמש בתכני האתר לצרכייך האישיים בלבד, ולא להפיצו לאחר;

שנית, המידע באתר מובא ללא כל אחריות לטיבו, ועשויות להיות בו טעויות. ככל שיהיו טעויות, שבע תקשורת לא תהיה אחראית כלפיך.

שלישית, אם תתן לשבע תקשורת את פרטייך לצורך התקשרות, היא עשויה לשלוח לך מידע שיווקי גם כן.

רביעית, באתר מופעלים כלים חברתיים, כמו Facebook, אשר עשויים לאסוף עלייך מידע גם כן ולהעבירו לגורמים אחרים.

לבסוף, לא משנה מה, שבע תקשורת לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן השירותים כאן.

למען הנוחיות בלבד, הסכם זה מובא בלשון זכר, אך הינו מיועד לשני המינים.

 

אנו מאחלים לך המשך יום טוב, וממליצים שתקרא את ההסכם המלא המופיע כאן:

1 השירותים באתר: תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין שבע תקשורת; למטרת הסכם זה, המונח "שירותים" יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים מטה המסופקים על ידי שבע תקשורת (או צדדים שלישיים מטעמה), וכן כל שירות נוסף שינתן באמצעות אתר sheva7.co.il (להלן: האתר), אלא אם נאמר אחרת:

1.1 כתבות: שבע תקשורת תאפשר לך גישה אינטרנטית זמנית למערכת כתבות המפורסמות באתר, מאמרי דיעה, עדכוני חדשות ותוכן אחר. התוכן יסופק על ידי שבע תקשורת או על ידי צד ג' מטעמה.

1.2 האזנה וצפיה: שבע תקשורת תאפשר לך גישה אינטרנט לתוכן אודיוויזואלי כגון כתבות וידאו, האזנה לשידורי רדיו ועוד.

1.3 דיוור ישיר: על פי בקשתך, שבע תקשורת תספק לך שירותי דיוור ישיר, הכוללים דיוור של הודעות פרסומיות לתאי הדואר האלקטרוני שלך, הרשמה לרשימות תפוצה, עדכונים חדשותיים באמצעים אלקטרוניים וכן כל פרסום אחר, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות צד ג'.

1.4 שירותי פרימיום: על פי בקשתך, שבע תקשורת תספק לך גישה לשירותי פרמיום ותכנים נוספים אשר מוגדרים למנויים בלבד. שירותים אלו עשויים להנתן כנגד תשלום.

1.5 פרסומות: שבע תקשורת תציג בפנייך פרסומות אשר יוטעמו באתר.

2 תשלום: השירותים ינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום קבוע, והכל בהתחשב במהות השירות. הנך מכיר בכך שבכל מקרה בו תשלום יתבקש בעבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך והנך מתחייב לשלם תשלום זה.

2.1 תעריפים: שבע תקשורת עשויה, מעת לעת, לקבוע תעריפים עבור השירות. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או פומבי בהם. תעריפים אלו עשויים להיות שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים או חד-פעמיים.

2.2 תשלום: התשלומים על פי תנאי שימוש אלה יבוצעו בכרטיס אשראי, המחאה בנקאית או כל אמצעי אחר שיאושר על ידי שבע תקשורת.

2.3 מנוי: אם תרשם לשירות כלשהוא אשר דורש מנוי, הרי שהנך נותן לשבע תקשורת את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לשבע תקשורת על ביטול מנוי זה.

2.4 החזרים: בהתחשב בכך ששירותיה של שבע תקשורת הינם טובין פסידים, ומהווים קניין רוחני, הרי שבכל מקרה לא תהא זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת.

3 הצהרותייך וזכויותייך כמשתמש: לצורך השימוש בשירותים, הנך מצהיר כי הנך כשיר להתקשר בתנאי שימוש אלה, ואם הנך פועל מטעם תאגיד, הרי שהנך מוסמך מטעם אותו תאגיד להתקשר בתנאי השימוש. מעבר לכך, הנך מצהיר כי:

3.1 זכאות לשימוש: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי שבע תקשורת מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

3.2 שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור "שתף" באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.

3.3 שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.

3.4 העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של שבע תקשורת.

4 מדיניות תוכן גולשים: על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לשבע תקשורת באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי שבע תקשורת והן על ידי האדם שזכויותיו

הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, לרבות תגובות באמצעות עמוד Facebook של האתר או באמצעות שירות Disqus או שירותים אחרים; (2) תמונות אשר נמשכו משרתי צד ג' בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.

4.1 רשיון בזכויות יוצרים: הנך מקנה לשבע תקשורת רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי שבע תקשורת לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.

4.2 ויתור על פרטיות: הנך מקנה לשבע תקשורת את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת.

4.3 תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:

4.3.1 קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.

4.3.2 פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות עירום, גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.

4.3.3 דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.

4.3.4 ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.

4.3.5 מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.

4.3.6 הצבעה באתר: החברה רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה המוחלט, כל הצבעה אשר יתעורר אצלה חשד לגביה כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, פסולה, הצבעה שהושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי שיקול דעתה של החברה פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת.

4.4 אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים. 4.5 הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, שבע תקשורת מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.

4.5.1 סינון: מובהר בזאת כי שבע תקשורת לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לשבע תקשורת תהא הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק..

4.5.2 גילוי מידע: מובהר בזאת כי שבע תקשורת עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של שבע תקשורת, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

4.5.3 תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי שבע תקשורת ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד שבע תקשורת או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את שבע תקשורת ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.

4.6 הודעת הסרה: שבע תקשורת מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לשבע תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת dddsheva@gmail.co.il. נציג שבע תקשורת יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את שבע תקשורת. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

4.6.1 מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, שבע תקשורת תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. שבע תקשורת תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי. 

4.6.2 החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, שבע תקשורת תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, שבע תקשורת תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, שבע תקשורת תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.

4.7 שיפוי: הנך מתחייב לשפות את שבע תקשורת, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

5 אחריות וחבות:

5.1 העדר אחריות: שבע תקשורת אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ושבע תקשורת אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

5.2 העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא שבע תקשורת אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. שבע תקשורת מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי שבע תקשורת.

6 שינויים: שבע תקשורת רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם שבע תקשורת, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות שבע תקשורת כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

7 סיום: שבע תקשורת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם שבע תקשורת מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. שבע תקשורת עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך ששבע תקשורת עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, שבע תקשורת לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

8 פרסומות צד ג': שבע תקשורת עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. שבע תקשורת אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. שבע תקשורת לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

9 מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם שבע תקשורת וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של שבע תקשורת תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

10 סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

11 תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד שבע תקשורת ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.